• 509 341 605 lub 572 338 834
  • biuro@intechsystem.pl
Moje Zapytanie Ofertowe
toggle menu
toggle menu

Kabina lakiernicza dla producentów mebli

Pytanie o urządzenie jakim jest kabina lakiernicza dla producentów mebli jest bardzo często zadawane przez moich klientów.  Rozwiązania typowe dla lakiernictwa samochodowego w branży meblowej nie będą działały skutecznie. Pragnę w tym artykule przybliżyć wygląd profesjonalnej kabiny lakierniczej dostosowanej do lakierowania elementów meblowych.

Kabina lakiernicza do lakierowania mebli, a komora do lakierowania samochodów

Kabiny lakiernicze przeznaczone np. do lakierowania MDF różnią się od komór lakierniczych przede wszystkim przeznaczeniem. Kabiny lakiernicze samochodowe zwykle są do stawiane w halach lub są montowane jako wolnostojące obiekty. Powietrze po filtracji i podgrzaniu jest wtłaczane przez strop i po przemieszczeniu przez komorę lakierniczą usuwane jest przez odciąg podłogowy. Kratownica z filtrami zwykle zajmuje całą powierzchnię podłogi. Rozwiązanie to zapewnia wymianę powietrza w całym pomieszczeniu – które de facto w całości staje się polem pracy.

Dlaczego więc przy produkcji mebli rozwiązanie to jest mało efektywne?

Usuwanie pyłów  i skuteczna filtracja wymaga właściwego dopasowania prędkości usuwanego powietrza.  Dynamiczne wentylowanie w całej objętości  mimo punktowego wydzielania pyłów jest bardzo nieekonomiczne. Większe wentylatory pochłaniają znacznie  większą ilość prądu, ale najbardziej kosztowne jest ogrzewanie powietrza do temperatury technologicznej .  Typowa kabina lakiernicza samochodowa służy do lakierowania brył (karoserii samochodów), i przeważnie nie jest to lakierowanie ciągłe, dlatego typowe kabiny samochodowe są zasilane przez piece nadmuchowe na olej opałowy.  Gdyby kabina samochodowa była używana do lakierowania np. elementów  MDF to wydatki na ogrzewanie byłyby kilkukrotnie wyższe jak lakierowanie w lakierniach dedykowanych dla producentów mebli.  Innym problemem jest niska jakość dostępnych na rynku chińskich kabin samochodowych.  Jakiś czas temu zadzwonił do mnie klient z zapytaniem:  czy nie podjęlibyśmy się złożenia i uruchomienia chińskiej kabiny samochodowej? Poprosiliśmy go o przesłanie dokumentacji kabiny. Okazało się, że nie spełnia ona wymogów obowiązujących norm i zaleceń, a prędkość powietrza przechodzącego przez filtry była prawie dwukrotnie niższa od prędkości zalecanej dla uzyskania wysokiej skuteczności filtracji. Dostawca takiej kabiny nie dołączył do dokumentacji  jakiejkolwiek analizy stopnia zagrożenia wybuchem podczas pracy w kabinie. Klient przy odbiorze lub przy kontroli inspektora straży pożarnej, miałby spore problemy i zapewne musiałby dokonać modernizacji kabiny z wymianą układu nawiewno wywiewnego,  dostosowując wydajność wentylacji do normy branżowej.

Rozwiązanie podobne do kabin samochodowych są stosowane w procesach lakierowania np. trumien, schodów lub mebli ogrodowych, jednakże i tu są wprowadzane istotne zmiany w sposobie wentylacji.

Jak powinna działać kabina lakiernicza do lakierowania mebli?

Po pierwsze produkcja mebli zwykle wiąże się z tym, że kabina będzie włączona przez większość dnia a praca odbywa się non stop częsta na 2 – 3 zmiany.  Aby działała w sposób ekonomiczny należy dostosować pole pracy do wytwarzanego elementu.  W kabinach lakierniczych tego typu zwykle możemy znaleźć nagrzewnice wodne podłączone do instalacji centralnego ogrzewania lub piece nadmuchowe gazowe, ponieważ typowy sposób  ogrzewania jak dla kabin samochodowych, piec na olej opałowy, okazałby się zbyt drogi w eksploatacji.

Po drugie elementy zwykle są podwieszane lub lakierowane na stojaku w ograniczonej przestrzeni. Elementy są obracane przed ścianą lakierniczą i pokrywane powłokami lakierniczymi.  Przy produkcji jest bardzo intensywnej lub gdy lakierowane elementy mają duże gabaryty, dodatkowo prócz odciągu , ściany lakierniczej  możemy spotkać odciągi podłogowe z filtrami lakierniczymi. Dobór odciągów lakierniczych szerzej został omówiony w innym naszym artykule

Trzecim ważnym aspektem jest nadciśnienie w strefie aplikacji lakierów. Kabina lakiernicza powinna  posiadać instalacje nawiewową właściwie dopasowaną do wyciągu lakierniczego. Zjawisko tzw. nadciśnienia polega na tym, że do pomieszczenia będącego kabiną lakierniczą dostarczane jest powietrze w ilości większej niż odbiera wyciąg lakierniczy. Ogranicza  to możliwość wnikania pyłów z pomieszczenia przyległego do kabiny lakierniczej podczas wwożenia i wywożenia elementów lakierowanych i powstawania wtrąceń w powłokach lakierniczych.

Po czwarte ważną rolę odgrywa właściwe oświetlenie stanowiska lakierowania. Problem szczególnie ważny dla producentów frontów kuchennych.  Jeżeli kabina lakiernicza ma spełniać  normy bezpieczeństwa pożarowego należy w niej zamontować oprawy oświetleniowe ATEX przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem nawet jeśli zagrożenia jest tylko potencjalne i może wystąpić w stanie np. w czasie awarii. Oprawy są umieszczane nad polem pracy w taki sposób aby widoczne były krawędzie elementów znajdujących się na stojaku lakierniczym, a jednocześnie  by wytworzyć tzw. bezcieniowy efekt oświetlenia. Lakiernik w takich warunkach nie ulega olśnieniom i dokładnie widzi miejsce nakładanej warstwy powłoki lakieru.

Piątą kwestią konieczną do poruszenia jest suszenie powłok po lakierowaniu i jego miejsce. Pomieszczenie tzw. suszarni powinno znajdować się możliwie blisko przy lakierni, dlatego zwykle kabiny lakiernicze zawierają w sobie również kabiny suszarnicze.  Również w suszarni należy zapewnić stabilne parametry aby jeszcze lepkie powłoki  utwardzały się szybko i bez zakłóceń w najlepszych technologicznie warunkach.

Kabiny lakiernicze do produkcji mebli tworzymy zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby klienta. Instalacje kabin lakierniczych wykonujemy „pod klucz”.  Sama dostawa i montaż kabin lakierniczych lub suszenia nie kończy procesu uruchomienia instalacji lakierni do pracy.  Konieczne są  też  instalacje: sprężonego powietrza,  przyłącza mediów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania , ( zasilania gazowe lub olejowe )  i urządzenia np. : kompresor ze zbiornikiem z osuszaczem ziębniczym i filtrami, pistolety i pompy lakiernicze , sprzęt  BHP. itp.

Jeżeli artykuł był interesujący i zachęcił do dyskusji, lub zwyczajnie pojawiły się kolejne pytania, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, z przyjemnością udzielę więcej informacji.

Pozdrawiam

Jakub Szewczyk

tel: 509 341 605

email: technolog@intechsystem.pl

LEAVE COMMENT