• 509 341 605 lub 572 338 834
  • biuro@intechsystem.pl
Moje Zapytanie Ofertowe
toggle menu
toggle menu

Instalacje klejarni

Instalacje działów klejenia mogą mieć dwojaki charakter.
Większość zakładów produkcyjnych używa do klejów posiadających w sobie niebezpieczne dla zdrowia substancje. Dodatkowo wiele klejów jest tworzonych na bazie rozpuszczalnika, przez co dodatkowo klejarnia staje się strefą zagrożoną wybuchem. W takim przypadku instalacje te muszą być wykonane w normie ATEX, a sama instalacja w zasadzie bardzo przypomina instalacje kabiny lakierniczej.