• 509 341 605 lub 572 338 834
  • biuro@intechsystem.pl
Moje Zapytanie Ofertowe
toggle menu
toggle menu

Instalacje klejarni

Instalacje działów klejenia mogą mieć dwojaki charakter.
Większość zakładów produkcyjnych używa do klejów posiadających w sobie niebezpieczne dla zdrowia substancje. Dodatkowo wiele klejów jest tworzonych na bazie rozpuszczalnika, przez co dodatkowo klejarnia staje się strefą zagrożoną wybuchem. W takim przypadku instalacje te muszą być wykonane w normie ATEX, a sama instalacja w zasadzie bardzo przypomina instalacje kabiny lakierniczej.

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu instalacji nawiewowych i wyciągowych. Dostarczamy również instalacje dostosowane do potrzeb procesów klejenia. Najczęściej wykonujemy instalacje klejarni dla sektora meblowego oraz sektora tworzyw sztucznych. Nasze rozwiązania sprawdzą się również w branży motoryzacyjnej.
 

Rozwiązania szyte na miarę

Podobnie jak w przypadku lakierni, klejarnie wymagają indywidualnego podejścia. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw, wystarczającym rozwiązaniem może okazać się nabycie ściany lakierniczej, która skutecznie wyeliminuje atmosfery wybuchowe. Jednak w przypadku większych przedsięwzięć, takich jak duże klejarnie tapicerskie przy zakładach meblowych, konieczne będzie zaprojektowanie dedykowanej instalacji. Tworzymy nasze systemy w oparciu o wnikliwą analizę procesu technologicznego klienta – dzięki temu, jesteśmy w stanie dobrać najbardziej optymalne rozwiązania.

Instalacje odciągowe w klejarniach

Zadaniem instalacji odciągowej jest eliminacja toksycznych i potencjalnie wybuchowych oparów ze strefy aplikacji kleju. Podobnie jak w przypadku lakierowania, odciąg umożliwia również eliminację zapylenia, które powstaje podczas aplikacji kleju pistoletem pneumatycznym. Zdjęcie po lewej stronie przedstawia jedną z naszych realizacji. W przypadku stosowania klejów o oparach cięższych od powietrza (np. cyjanoakrylowych), zalecamy odciągi z filtrem sięgającym ziemi. Umożliwiają one eliminację ciężkich oparów bez konieczności stosowania odciągu podłogowego.
 

Instalacje nawiewowe w klejarniach

Połączenie odciągu bocznego z nawiewem górnym stanowi optymalne rozwiązanie problemu oparów kleju. Kierunek wymuszonego przepływu powietrza sprawia, że lekkie opary klejów nie unoszą się do twarzy użytkownika. Laminarny przepływ powietrza eliminuje zawirowania, które mogą wpływać na jakość połączeń klejonych. Niektóre kleje na bazie wody dopuszczają powrót powietrza na stanowisko. W przypadku klejów, których opary muszą zostać wyemitowane poza pomieszczenie konieczne będzie uzupełnienie ubytków ciepłego powietrza.

Ogrzewanie klejarni

Odpowiednia temperatura w strefie aplikacji jest czynnikiem kluczowym. Producenci klejów podają zalecane temperatury (zazwyczaj w zakresie 15–25ºC) – ich nieprzestrzeganie może prowadzić do osłabienia siły wiązania. Najczęściej spotykanym medium grzewczym w instalacjach klejarni jest wymiennik wodny. Sprawdza się on najlepiej w dużych zakładach, gdzie procesy klejenia odbywają się w sposób ciągły. Zakłady meblowe wyposażone są zwykle instalacje centralnego ogrzewania, umożliwiające podłączenie wymiennika. Dla mniejszych przedsiębiorstw, zakładających mniej intensywny tryb pracy, alternatywę stanowi palnik gazowy.
 

W celu obniżenia kosztów eksploatacji, warto pomyśleć o rekuperatorze – umożliwia on obniżenie zapotrzebowania na ciepło w klejarni nawet o 50%.

Tapicernie

Kleje tapicerskie wykorzystuje się do łączenia ze sobą elementów takich jak drewno (lub materiały drewnopochodne), pianki oraz tkaniny. Wykorzystywane w tym sektorze kleje na bazie kauczuku styrenowo-butadienowego zawierają łatwopalne, toksyczne rozpuszczalniki. Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dotyczy to również oświetlenia miejsca pracy. Połączenia trzeba wykonać w odpowiednim czasie po nałożeniu kleju i zwykle nie ma możliwości ich skorygowania. Wymagana jest sprawność i precyzja, a przestoje mogą narazić inwestora na poważne straty. Wykorzystywany sprzęt musi więc być skuteczny i niezawodny.