• 509 341 605 lub 572 338 834
  • biuro@intechsystem.pl
Moje Zapytanie Ofertowe
toggle menu
toggle menu

Kabiny lakiernicze do lakierowania tworzyw

Instalacja nawiewowa w kabinie lakierniczej

Kabiny lakiernicze tworzone dla segmentu tworzyw mogą przyjmować formy podobne do każdego z rozwiązań dla branż opisanych w pozostałych kategoriach, ze względu na szerokie spektrum produkcji. Tworzywa mogą przyjmować formę dużych elementów o zmiennym kształcie, np. elementów zjeżdżalni do akwaparków, lub drobnych elementów różniących się kolorem, jak fronty meblowe oraz elementy tworzone w celach marketingowych.

 

Kabina przedstawiona na grafice po lewej stronie jest przykładem często wybieranego rozwiązania dedykowanego dla producentów tworzyw. Powietrze wtłaczane jest przez plenum nawiewowe ulokowane na stropie kabiny i odbierane przez odciąg poziomy. Na przykładzie obok zaprezentowano służący do lakierowania długich elementów odciąg o długości 4 metrów. Sposób ulokowania oświetlenia w pomieszczeniu zapewnia doskonałą widoczność we wnętrzu lakierni. Oprawy LED wykorzystane w tej kabinie lakierniczej posiadają atest II strefy. Na grafice widać również przykładowy element, który uzasadnia wybór plenum odciągowego. Jeżeli profil produkcyjny obejmowałby większe i bardziej przestrzenne elementy, projekt zakładałby wykorzystanie odciągu podłogowego lub innego typu odciągu ściennego.

ogrzewanie kabin lakierniczych

System grzewczy kabiny lakierniczej dla producentów z segmentu tworzyw to temat wymagający dłuższego omówienia. Bardzo ciężko jednoznacznie wskazać najbardziej popularne rozwiązanie dla tego segmentu ponieważ, jak wcześniej wspominaliśmy, wszystko zależy od specyfiki produkcji Inwestora. Wpływ na wybór sposobu ogrzewania można rozważać na płaszczyźnie oceny wydajności wyciągu oraz planowanego sposobu eksploatacji. Jeżeli kabina lakiernicza może pracować godzinę lub dwie dziennie, wybór palnika olejowego jest bardzo zachęcającą opcją. Dużą zaletą pieców nadmuchowych zasilanych olejem jest brak konieczności podłączania ich do instalacji mediów grzewczych w obiekcie. Wariant ten popularny jest również w kabinach kontenerowych wolnostojących.

Kolejnym rozwiązaniem często wybieranym również w kabinach lakierniczych kontenerowych jest wykorzystanie palnika gazowego. Gaz jest tańszy od oleju opałowego, co stanowi największą jego zaletę. Wadą jest konieczność prowadzenia instalacji, często również dostawienia zbiornika, co wiąże się potencjalnie z dużym nakładem środków finansowych na początku inwestycji. W związku z tym, rozwiązanie to zalecamy producentom, którzy planują mieć na kabinie lakierniczej codzienny, wielogodzinny cykl pracy. Istnieją również palniki typu dwa w jednym, tj. posiadające możliwość podłączenia oleju opałowego lub gazu. To rzadko polecane rozwiązanie jest idealne dla firm, które początkowo zamierzają lakierować kilka godzin dziennie, a po jakimś czasie kilkukrotnie zwiększyć ilość wykonywanych na kabinie lakierniczej prac.

Zawsze proponujemy kilka rozwiązań, przedstawiając ich mocne i słabe strony. Pozwala to klientom dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla ich profilu produkcyjnego. Niezależnie od preferencji i potrzeb klienta, nasze kabiny lakiernicze są zawsze projektowane zgodnie z obowiązującymi normami BHP, PPOŻ itp. W razie potrzeby możemy pomóc w zgłoszeniu instalacji lakierniczej oraz opracować wszelkie wymagane dokumenty.